Πλάτωνας

Doukas

International School of Athens.

Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

Κολλέγιο Ρόδου.

Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο.

International school of Piraeus.

Εκπαιδευτήρια Γιαννοπούλου.

Εκπαιδευτήρια Καίσαρης.

Σύγχρονη Παιδεία.